آخرین اخبار سایت

آزمون آزمایشی تیزهوشان پایه ششم شماره یک -بوجاری -جهت استفاده ی همکاران محترم فرهنگی  

وبلاگ کلاس مهربانی http://panjom90.blogfa.com/9301.aspx***********************************آزمونهای آزمایشی تیز هوشان ششم شماره های جدید (1)و (2)و (3)جدیدسال 1393به وبلاگ زیر مراجعه فرمایید.http://asgharbojari.persianblog.ir********************سایت معلم 98کلاس اول http://moalem98.blogfa.com/category/5کلاس دوم http://moalem98.blogfa.com/category/6کلاس سوم http://moalem98.blogfa.com/category/7کلاس چهارم http://moalem98.blogfa.com/category/8کلاس پنجمhttp://moalem98.blogfa.com/category/9کلاس ششم http://moalem98.blogfa.com/category/10دانلود نمونه سوالات ابتدایی  http://moalem98.blogfa.com/category/2دانلود نمونه سوالات

ادامه مطلب  

بدرقه  

عاشقانه من میسازم یک کلبه ای از دلتنگی
مثل بارون من میبارم آرام آرام از دلتنگی اشکای عاشقانه بدرقه ی وجودت
قربون اشک چشمات
برو خدا به همرات
تو بغض سرد بارون
منو به غم سپردی
قلبم میون دستات
برو خدا به همرات
مثل دریا خسته و غریبم سر به دامان، سرد و بی نسیبم
مثل پرواز در یک آواز
در کوچه ای از دلتنگی
عاشقانه من میخوانم
هر لحظه را با دلتنگی از دلتنگی
عاشقانه من میگریم
آرام آرام از دلتنگی
از پنجره نگاه کن خوشبختی بی شماره
ماهو ستاره هاشم اشکامو میش

ادامه مطلب  

فیلم هیچ کجا هیچ کس  

فیلم هیچ کجا و هیچ کس رو دیدم و چیز خیلی زیادی از این فیلم دستگیرم نشد . اول بگم که کلا از فیلم هایی با پایان بار حالم به هم می خوره . فیلم باید معلوم باشه که چی می شه این فیلم های تریپ روشنفکری که چند ساله باب شده و فیلم ها رو با پایان باز می سازند چه هدفی دارند نمی دونم . مثل خانم میلانی که معمولا فیلم هاش بازه و ادم رو می گذاره تو خماری .
اما این فیلم با اینکه از هنرمندای بزرگی برخوردار بود اما صحنه هاش اصلا به هم نمی خورد . صحنه های معما گونه ای ی

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

اس عاشقانه جدیدخیالت را میفرستی در میان رویاهایم که چه شود.. ؟
نبودنت را به رخم بکشی!آﻧﻘﺪر ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻦ
اﮔﺮ رازﻫﺎﯾﺖ ﻓﺎش ﺷﺪ ﺑﻐﺾ دﻧﯿﺎ ﺑﺸﮑﻨﺪموردی هم دیده شده که دختره
مخاطب خاصشو عوض کرده چون با رنگ لاکش ست نبودهاس عاشقانه جدیدبند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

اس عاشقانه و احساسی 93قانون ایرانی جماعت اینه که هر چی از پول خوششون میاد
از پولدار خوششون نمیاد !ﺗﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ دروغ ﺑﮕﻮ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﻣـــــﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪدﻟﻢ ﭼﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺘﺮ را ﺑﮕﯿﺮی و من دﺳﺘﺎﻧﺖ را …
اس عاشقانه و احساسی 93بند کفش نئون 

ادامه مطلب  

جملات عاشقانه و زیبا  

جملات عاشقانه و زیباآدم خاصــی نیســـتم
مخاطـــب خاصی هــــم  ندارم
فقـط حس خاصـی دارمﭼﻘﺪر اﯾﻦ ﺻﺪا ﺑﺮاﯾﻢ آﺷﻨﺎﺳﺖ !
ﺻﺪای ﻫﻖ ﻫﻖ ﮔﺮﯾﻪ آﺳﻤﺎن را ﻣﯽ ﮔﻮﯾﻢ
ﺻﺪای ﺑﺎرش ﺑﺎران را
ﺑﺎرﻫﺎ آن را از اﻋﻤﺎق وﺟﻮدم ﺷﻨﯿﺪه ام
ﺻﺪاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ رﻧﮓ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ دارد و ﺑﻮی ﻓﺮاق و درد دوریآدما کلا سه دستن :
یا منو دوس دارن
یا دوس دارن منو دوس داشته باشن
یا اصن آدم نیستن
یه همچین آدم احترام گذار به سلایق مختلفی هستم !
جملات عاشقانه و زیبابند

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

دلم از هزار راه ِ رفته
بی تو باز گشته است
ایوب هم اگر بود
چشم می بست از انتظار آمدنتجملات ناب و عاشقانه جدیدترین جملات زیبا بهترین جملات زیبا و عاشقانه
تا زنده ام می نشینم به انتظارت
شاید هم نیایی …
من کارم را می کنم …انتظارت چه زیباست
وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو
تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

اس عاشقانه جدیدزﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻢ و ﺑﺮاﯾﺶ دﻟﯿﻞ ﻫﻢ دارم
دوﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﺗـــــــــــــــــــــﻮ …
تقدیم ب ابجیﺑﺎران ﮔﺮه ﮔﺸﺎﺳﺖ
وﻗﺘﯽ ﺗﻤﺎم ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎ اﺧﻢ ﮐﺮده اﻧﺪ …ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺮادری از ﯾﮏ ﻣﺎدر ﺑﻮدن ﻧﯿﺴﺖ
ﮔﺎﻫﯽ از رﻓﺎﻗﺖ ﺑﺮادراﻧﯽ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﻣﯿﺸﻮﻧﺪ
ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﺎدری ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﻮﻟﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺴﺖ
اس عاشقانه جدیدبند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

دلم از هزار راه ِ رفته
بی تو باز گشته است
ایوب هم اگر بودجملات ناب و عاشقانه جدیدترین جملات زیبا بهترین جملات زیبا و عاشقانه
چشم می بست از انتظار آمدنتتا زنده ام می نشینم به انتظارت
شاید هم نیایی …
من کارم را می کنم …انتظارت چه زیباست
وقتی که لبه جاده ی دل تنگی ایستادمو
تو با شاخه گلی از بهانه های عاشقانه می آیی

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

اس عاشقانه و احساسی 93قانون ایرانی جماعت اینه که هر چی از پول خوششون میاد
از پولدار خوششون نمیاد !ﺗﻮ ﺻﺎدﻗﺎﻧﻪ دروغ ﺑﮕﻮ
ﻣﻦ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﺎری ﺧﻮاﻫﻢ ﮐﺮد
ﻣـــــﺎه ﻫﻤﯿﺸﻪ ﭘﺸﺖ اﺑﺮ ﺑﻤﺎﻧﺪدﻟﻢ ﭼﺘﺮ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﺪ و ﯾﮏ روز ﺑﺎراﻧﯽ
ﮐﻪ ﺗﻮ ﭼﺘﺮ را ﺑﮕﯿﺮی و من دﺳﺘﺎﻧﺖ را …
اس عاشقانه و احساسی 93بند کفش نئون 

ادامه مطلب  

فیلم هندی  

اول فیلم با یه صحنۀ عاشقانه شروع میشه بعد بزن بزن شروع میشه :دیش.....دیش ..... دیش دیش............. دیش دیش, دیش پوک..... دیش دیش دیش دیش............ دیش, دیش دیش.......... دیش .... دیش پوک, پوک پوکبعد یه دختر رو پسری همدیگر رو میبینن و دوربین یه 5 دیقه ای دورشون میچرخه, بعد یه نیم ساعت مکالمه دارن شخصیتای فیلم و بعد دوباره :دیش.....دیش ..... دیش دیش............. دیش دیش, دیش پوک..... دیش دیش دیش دیش............ دیش, دیش دیش.......... دیش .... دیش پوک, پوک پوکو در آخر فیلم دختری رو جنازۀ پسری زار م

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ و اهنگ  

دانلود اهنگ مجید یحیایی-روزای رویاییدانلود کلیپ یاس با تک ناین - صدای اتحاددانلود اهنگ حسام الدین موسوی - با چه رویی بم رو زدیدانلود آهنگ احمد سلو - بد عادتدانلود اهنگ احمد سلو و بهزاد پکس و علیرضا شاه - خورشیددانلود اهنگ احمد سلو - این روزادانلود اهنگ محمد علیزاده - فکرشم نکندانلود اهنگ امین فیاض -ارزودانلود کلیپ حامد فرد - خانه ی سالمندان

ادامه مطلب  

 

من در مدرسه ای به نام دبستان فارابی درس می خوانم  من اولین سالی است که در ان جا هستم واقعا مدرسه خوبی است در انجا از تخته های هوشمند استفاده می کنیم  من کارتون بن تن را از همه کارتون ها بیشتر دوست دارم ایا شما هم دیده اید این کارتون هم پسرانه وهم دخترانه است ولی محصول امریکا استبن تن تا فصل ۳ در ایران امده فصل یک تاریخ تولید۲۰۰۷فصل دوتاریخ تولید۲۰۱۰وفصل سه  تاریخ تولید بازهم۲۰۱۰ بن تن تا فصل ۳ قسمت۱۰امده در فصل ۱۳قسمت است وهر قسمت ۴مجموع است

ادامه مطلب  

جملات عاشقانه و زیبا  

جملات عاشقانه و زیبامیخواستم نجار شوم
سر راهم سبز شدی
بوی درخت میدادی و من بیخودی شاعر شدم…خودم را با تو طناب پیچ میکنم
و دهانم را با لبهایت میبندم
عاشقانه ترین گروگان گیری تاریخ را به نام ما ثبت خواهند کردغرق در معشوقه های مجازی پیر می شوم …
جملات عاشقانه و زیبابند کفش نئون

ادامه مطلب  

جملات عاشقانه و زیبا  

جملات عاشقانه و زیباسر و ته این حرفها رو که بزنم
باز هم تویی که در سرم ته حرفها رو میزنیاگه گفتی چطور میشود مرده ای را زنده کرد؟
فرض کن من مرده ام!
حالا بخند….سکوت بلندترین گریه یه دختره
وقتی که بهت بی محلی میکنه میفهمی که واقعا شکسته…
جملات عاشقانه و زیبابند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

اس عاشقانه جدیدپاییز است فصل باران
راستی پاییز؟
من بارانی تَرم یا تو؟
تو یک فصل می باری!
من اما چهار فصل میبارم…ﻭ ﺍﻣﺎﻥ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﯼ ﭘﺎﯾﯿﺰﯼ ﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺍﺑﺮﯼ ﮐﻪ
ﺁﺩﻡ ﻧﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﺩﺭﺩﺵ ﭼﯿﺴﺖ ﻭ ﻧﻪ ﻫﯿﭻ ﮐﺲ ﺩﯾﮕﺮ
ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﺍﻧﺪ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻪ ﻫﻮﺍ ﺳﺮﺩﺗﺮ ﻣﯿﺸﻮﺩ ﺩﻟﺶ ﺁﻏﻮﺵ ﮔﺮﻡ ﻣﯿﺨﻮﺍﻫدعکس های قشنگ دلیل بر زیبایی تو نیست
ساخته دست عکاس است!
درونت را زیبا کن که مدیون هیچ عکاسی نباشی
اس عاشقانه جدیدبند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

اس عاشقانه جدیدبعد رفتنش موهایم را از ته زدم
خاطره ی دستانش لای موهایم دیوانه ام کرده بودخدا کند که بدانی چه قدر محتاج است
نگاه خسته ی من بر دعای چشمانتقدر آدم هایی که دوستتان دارند را
بیشتر از چیزهایی که دوستشان دارید بدانید
اس عاشقانه جدیدبند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

اس عاشقانه و احساسی 93هرکس به جای من بود می برید
اما من هنوز میدوزم چشم امید به راهچقدر سخته برای دیدن ستارت تا آسمون بری
اما وقتی رسیدی ببینی صبح شدهتاریکی اتاقم شکسته میشود با نوری ضعیف
لرزشی روی میز کنار تختم میفتد
از این صدا امید پیدا کردم
چشم هایم را میمالم
New message تا لود شود آرزو میکنم
کاش تو باشی
سکوت میکنم
آرزوی بی جایی بود
اس عاشقانه و احساسی 93

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

در خیال من بمان اما خودت برو
آنکه در رویای من است مرا دوست دارد
نه تو !به هیچ روزی پس ات نمی دهم
به هیچ ساعتی به هیچ دقیقه ای به هیچ هیچی !
سخت چسبیده ام تمامت راعجیب است دریاجملات ناب و عاشقانه جدیدترین جملات زیبا بهترین جملات زیبا و عاشقانه
همین که غرقش می شوی پس می زند تو را
مثل تو !

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

اس عاشقانه جدیدبه نفس های خسته ام نگاه نکن
تو را که داشته باشم تمام دنیاراپیاده می روملبخند بزن
برامدگی گونه هایت توان ان را دارد که امید رفته رابازگرداند
گاه قوسی کوچک،میتواند معماری بنایی را نجات دهدیک همیشه یک است شاید درتمامی عمرش نتواند بیشترشود
امابعضی اوقات میتواندخیلی باشد
مثل یه عشق،یه دوست یا یه تو که یک دنیایی
اس عاشقانه جدیدبند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس ام اس عاشقانه و زیبا  

اس ام اس عاشقانه و زیبابه بزه میگن : چرا زنگولت صدانمیکنه؟
میگه:گذاشتمش رو ویبره
زندگى من به 2 بخش تقسیم میشه
بخش اول مهم نیست
بخش دومش هم به کسى مربوط نیستامروز بالاخره قلکم رو شکستم
میخوام با نصف پولش نازتو بخرم
و با نصف دیگه اش مداد رنگى بخرم نازتو بکشم
اس ام اس عاشقانه و زیبابند کفش نئون

ادامه مطلب  

اس عاشقانه جدید  

هر لحظه در کنار منی عاشقانه تر
با قلب عاشق و بدنی عاشقانه تر
تکرار شو حوالی دستان خسته ام
شاید مرا رقم بزنی عاشقانه ترای داد دوباره کار دل مشکل شد
نتوان ز حال دل غافل شد
عشقی که به چند خون دل حاصل شد
پامال سبکسران سنگین دل شدزندگی سخت است تو آسان بگیرجملات ناب و عاشقانه جدیدترین جملات زیبا بهترین جملات زیبا و عاشقانه
زندگی درد است تو درمان بگیر
زندگی مار است تو جانش بگیر
زندگی جام است تو کامش بگیر

ادامه مطلب  

تپه ی داغ  

روی تپه بودند. آفتاب داشت غروب می کرد. آن دو داشتند می رقصیدند. ابرها در
افق به رنگ نارنجی و بنفش در آمده بودند. دختر سرمست و خوشحال می خواند:
این گیوتین است و آن نبات
این برای مرگ، آن برای حیات
می چرخیدند وتاب می خوردند. و پسر محو صورت او شده بود که با حاشیه موهای سیاهش شبیه به عکس های مراسم سوگواری شده بود.
جلاد بیا، آماده شو
معشوقم اینجاست، منتظر تو

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

اس عاشقانه و احساسی 93خیلى ببخشیدمثل اینکه موقع بدىمزاحم شدم
فقط خواستم بپرسم آب خوردى آفتابه رو کجاگذاشتى؟به معلم مون میگم آقا اجازه هست بریم دستشویى؟
میگه : واجبه
پ ن پ مستحبه
قشنگی فاصله ها در این است که گاهى یادمان می اندازد
که کسی هست تادلتنگش شویم

بند کفش نئوناس عاشقانه و احساسی 93

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

اس عاشقانه و احساسی 93هرکس به جای من بود می برید
اما من هنوز میدوزم چشم امید به راهچقدر سخته برای دیدن ستارت تا آسمون بری
اما وقتی رسیدی ببینی صبح شدهتاریکی اتاقم شکسته میشود با نوری ضعیف
لرزشی روی میز کنار تختم میفتد
از این صدا امید پیدا کردم
چشم هایم را میمالم
New message تا لود شود آرزو میکنم
کاش تو باشی
سکوت میکنم
آرزوی بی جایی بود
اس عاشقانه و احساسی 93بند کفش نئون

ادامه مطلب  

جملات عاشقانه و زیبا  

مشترک گرامی
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !
“همراه آخر”در هر ورق زمان نوشته ام :
به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !چشمهای تو یک مرض مسری دارند !جملات ناب و عاشقانه جدیدترین جملات زیبا بهترین جملات زیبا و عاشقانه
هربار نگاه میکنمت ، تب میکند وجودم …

ادامه مطلب  

اس عاشقانه و احساسی 93  

مشترک گرامی
تاریخ شارژ ارادت ما به شما تا وقتی نفس باقی است اعتباردارد !
“همراه آخر”در هر ورق زمان نوشته ام :
به یادت میمانم حتی اگر هزار صفحه از تو دور باشم !چشمهای تو یک مرض مسری دارند !جملات ناب و عاشقانه جدیدترین جملات زیبا بهترین جملات زیبا و عاشقانه
هربار نگاه میکنمت ، تب میکند وجودم …

ادامه مطلب  

اس ام اس عاشقانه و زیبا  

اس ام اس عاشقانه و زیبامعنای خوشبختی این است
که در دنیا کسی هست بی اعتنا به نتیجه دوستت دارد…روزى دروغ به حقیقت گفت بریم دریاشناکنیم؟
حقیقت ساده پذیرفت و آنها کنار دریا رفتند
حقیقت تا لباسهایش را درآورد دروغ آنها را دزدید و فرار کرد
ازآن پس حقیقت زشت است ولى دروغ درلباس حقیقت زیباستای کاش دل ها آنقدرپاک بودند
که برای بیان دوستت دارم نیازی به قسم خوردن نبود
قسم بخورم یا میدونی؟
اس ام اس عاشقانه و زیبابند کفش نئون

ادامه مطلب  

دانلود ویدیو کلیپ قدیمی یاور همیشه مومن با کیفیت عالی(کامل)  

سلام دوستان عزیز،امروز با یک پست بسیار خوشحال کننده اومدم قبلاً کلیپ یاور همیشه مومن داریوش عزیز رو در وب ولیکن با کیفیت پایین قرار داده بودم،اما امروز همون کلیپ رو با کیفیتی استثنایی و به طور کامل برای داریوش دوستدان عزیز آپلود کردیم امیدوارم که مورد رضایت دوستان قرار بگیره.البته این کلیپ متصل به چند کلیپ قدیمی دیگه از دیگر خوانندگان بود و من این کلیپ رو از اونا جدا کردم و به مقدار قلیلی از کیفیت ویدیو کم شد،ولی خب مجبور بودم چون اگه اونج

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ تم ورود آلتیمت واریور  

دانلود با فرمت MP4 720p در این پست تصمیم گرفتیم برای شما کاربران وبسایت هانتر دبلیو دبلو ای کلیپ زیبای تم ورود پیشکسوت آلتیمت واریور را برای یادبود این سوپر استار ارزشمند آماده ی دانلود قرار دهیم.هم اکنون این کلیپ در ادامه مطلب آماده ی دانلود است.پیشنهاد میکنیم این کلیپ زیبا را از دست ندهید.

ادامه مطلب  

فصل دوم - عاشقانه 360  

مهربان ترینم ، وقتی غم  ِ عشق ِ تو ، در دلها می نشیند ، هیچ کس توان بیرون کردنش را ندارد چون تو ، تمام زیبایی ، این را خواسته ای ... تویی که آرام می آیی تا عطر حضور ِ همیشگی ات همه جا بپیچد ... و قلب پر از اندوه من که دور بودن از تو را می بیند و با عشق ، این همراه همیشگی ، در فراقت عاشقانه راز می گوید . راز عاشقانه ام ، ساکن جاودانه قلبم باش .

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 73 و 74 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت 73 و 74 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 73دوستان فرمت فایل های قسمت 73 flv هست که برای پخش فیلم ها به نرم افزار کام پلیر یا مدیاپلیر کلاسیک و یا گام پلیر و یا پوت پلیر احتیاج داریدبرای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 74برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..آموزش دانلود:مرحله یکمرحله دوممرحله

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 71 و 72 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت 71 و 72 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 71 برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 72برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستان این روزا سرم خیلی شلوغه ممکنه دیر به دیر قسمت ها رو بزارم پیشاپیش پوزش من رو پذیرا باشیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..
آموزش دانلود:
مرحله یک
مرحله دوم
مرحله سوم
 
 
پیشنهاد می شود از مطالب زیر هم دید

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت  64 و 65 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 64برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 65برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 66برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 67برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 68برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پار

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 62 و 63 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت 62 و 63 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 62برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 63برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..آموزش دانلود:مرحله یکمرحله دوممرحله سوم  پیشنهاد می شود از مطالب زیر هم دیدن نمایید….دانلود کلیپ عاشقانه جدید از اسد و زویا +++ نبینی از دست رفته +++دانلود کلیپ عاشقانه اسد

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 60 و 61 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت  60 و 61 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 60 برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 61برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..
آموزش دانلود:
مرحله یک
مرحله دوم
مرحله سوم
 
 
پیشنهاد می شود از مطالب زیر هم دیدن نمایید….
دانلود کلیپ عاشقانه جدید از اسد و زویا +++ نبینی از دست رفته +++
دانلود کلیپ عاشقانه ا

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 58 و 59 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

قسمت 58 برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 59برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..
آموزش دانلود:
مرحله یک
مرحله دوم
مرحله سوم
 
 
پیشنهاد می شود از مطالب زیر هم دیدن نمایید….
دانلود کلیپ عاشقانه جدید از اسد و زویا +++ نبینی از دست رفته +++
دانلود کلیپ عاشقانه اسد و زویا *****از دست ندید******
دانلود کلیپ جدید از قسمت

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 56 و 57 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت  56 و 57 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 56 برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 57برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..
آموزش دانلود:
مرحله یک
مرحله دوم
مرحله سوم
 
 
پیشنهاد می شود از مطالب زیر هم دیدن نمایید….
دانلود کلیپ عاشقانه جدید از اسد و زویا +++ نبینی از دست رفته +++
دانلود کلیپ عاشقانه ا

ادامه مطلب  

دانلود قسمت 54و55 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)  

دانلود قسمت 54و55 سریال هندی قبول می کنم (زبان اصلی)قسمت 54 برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیدقسمت 55برای دانلود پارت یک اینجا کلیک کنیدبرای دانلود پارت دو اینجا کلیک کنیددوستانی که مشکل دانلود دارند آموزش زیر رو با دقت ملاحظه کنند…..
آموزش دانلود:
مرحله یک
مرحله دوم
مرحله سوم
 
 
پیشنهاد می شود از مطالب زیر هم دیدن نمایید….
دانلود کلیپ عاشقانه جدید از اسد و زویا +++ نبینی از دست رفته +++
دانلود کلیپ عاشقانه اسد

ادامه مطلب  

 

چه عاشقانه است این روزهای ابریچه عاشقانه است قدم زدن زیر باران غم تنهاییچه عاشقانه است شکفتن گلهای اقاقیاچه عاشقانه است قدم زدن در سر زمین عشقو منچه عاشقانه زیستن را دوست دارمعاشقانه لا لایی گفتن را دوست دارمعاشقانه سرودن را دوست دارمعاشقانه نوشتن را دوست دارمعاشقانه اشک ریختن را...دفتر عاشقانه ی من پر از کلمات زیبا در نثاربهترین و عاشقانه ترین کسانم...و منعاشقانه می گریم...عاشقانه می خندم...عاشقانه می نویسم...و در سکوت تنهایی عاشقانه می میر

ادامه مطلب  

سی دی جدید کردی رسید  

1.آیت احمد نژاد(عروسی ایلام)                               14.بابک رحمانی(کلیپ+عروسی کرمانشاه)2.محمد امین غلامیاری (3 عدد سی دی)                 15.کیهان شیخی(عروسی سسندج)3.احسان علیانی(5 عدد سی دی)                          16.عزیز ویسی(کلیپ)4.سجادمصطفایی(عروسی ملایر-کلیپ)                  17.فریبرز نامداری(عروسی کرمانشاه)5.نوری احمدی(عروسی کوهدشت)                        18.نریمان محمود(کلیپ+اجرای زنده)6.شیرزاد جراحی(عروسی بروجرد)                

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ ورزشی مسابقات فرمول ۱ Formula 1 2013 Season Highlights  

 

نام کلیپ : Formula 1 2013 Season Highlights

ژانر : ورزشی

سال انتشار : ۲۰۱۳

مدت زمان : ۱۰ دقیقه

حجم : ۱۶۰ مگابایت

کیفیت : HD 720p

توضیحات : فرمول یک (در زبان انگلیسی: Formula One) که به اختصار «F1» نوشته می‌شود، همچنین به «مسابقات اتومبیل‌رانی جایزه بزرگ»
نیز مشهور است. فدراسیون بین‌المللی اتومبیل‌رانی (FIA)، سازمان‌دهی
ورزش‌های اتومبیل‌رانی و مسابقات اتومبیل‌رانی را برعهده دارد. در این کلیپ لحظاتی زیبا از این مسابقات را در فصل ۲۰۱۳ میبینیم …

 

 

رم

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ تمام ۳۷۱ گل مسی Lionel Messi All 371 Goals 2004-2014  

  Lionel Messi All 371 Goals 2004-2014 (2014) HD 720p Mp4|دانلود با لینک مستقیم از سرور سایت|     نام کلیپ : Lionel Messi All 371 Goals 2004-2014 ژانر : ورزشی سال انتشار : ۲۰۱۴ مدت زمان : ۴۰ دقیقه حجم : ۶۰۰ مگابایت کیفیت : HD 720p توضیحات : لیونل آندرس مسی (به اسپانیایی: Lionel Andrés Messi) فوتبالیست عضو بارسلونای اسپانیا و تیم ملی آرژانتین است که در پست‌های مهاجم و بال بازی می‌کند. از او می‌توان به‌عنوان بهترین بازیکن نسل خود نام برد. همچنین وی از دیدگاه کارشناسان بزرگ فوتبال و تحقیقاته کالج

ادامه مطلب  

دانلود کلیپ زحمات قبل از مراسم نیمه شعبان 1392  

نیمه شعبان سال 92 نیز یکی از باشکوه ترین مراسم های این پایگاه ، به لطف خدا و زحمات هم وطنان این منطقه به بهترین شکل ممکن انجام شدبرای جشن نیمه شعبان امسال نیز افراد بسیار زیادی زحمت کشیدند که در این کلیپ می توانید بخش کوچکی از زحمات انبوه این عزیزان را مشاهده بفرمایید برای دانلود کلیپ لطفا به بخش ادامه مطلب مراجعه بفرمایید.

ادامه مطلب  

دانلود سخنرانی استاد رائفی پور – نقد فیلم جنگ جهانی زامبی ها – ۲۱ فروردین ۹۳  

دانلود سخنرانی جدید استاد رائفی پور
موضوع: نقد فیلم جنگ جهانی زامبی ها (World war z)
روایت عهد ۳۴ – ۲۱ فروردین ۹۳
 
کلیپ صوتی سخنرانی جدید استاد رائفی پور در سلسله همایش های جنبش مصاف
روایت عهد ۳۴ با موضوع نقد و بررسی فیلم جنگ جهانی زامبی ها که درتاریخ ۲۱
فروردین ۹۳ برگزار گردیده رو آماده دانلود کردیم.
توصیه می کنم این سخنرانی زیبا استاد رائفی پور را از دست ندهید. شما هم
اکنون می توانید سخنرانی جدید استاد رائفی پور را از این وبلاگ
دریافت نمای

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1